Virtuálna adopcia:

Virtuálna adopcia je skvelý spôsob, ako pomôcť psom v útulkoch aspoň na diaľku, a tým aj útulkom zvládať mesačné náklady na starostlivosť o psov.

Niektoré útulky na Slovensku nemajú príspevky od mesta a celú prevádzku financujú iba z príspevkov darcov a v neposlednom rade zo svojich vlastných príjmov, ako fyzické osoby.

Dôvod, prečo mesto neprispieva, môže byť ten, že útulok prevádzkuje Občianske združenie a v pravom zmysle slova nejde o oficiálny útulok, ale o súkromný azyl psov na vlastnom, či zapožičanom pozemku. Takýto azyl nemá ani nárok financie od mesta pýtať, hoci mesto, či obec s tichým súhlasom takúto prevádzku toleruje lebo im je ku prospechu – stará sa namiesto mesta/obce o opustené psy. Čiže preberá im, zo zákona, danú povinnosť. Avšak prípadná snaha zapojiť príslušnú obec do finančnej spoluúčasti je celkom márna. Žiadna obec nevydá ani euro, keď nemusí. A v tomto prípade nemusí a my musíme byť radi, že nás nechá v pokoji pracovať a pomáhať.

Ak z nejakého dôvodu nemôžete mať doma zvieratko (už máte iné, alergie, nevhodné prostredie, partner, rodičia....) a chcete im pomôcť, tak to môžete urobiť aj týmto spôsobom.

Ako funguje virtuálna adopcia?

Adopter si vyberie zo stránky útulku psíka, ktorého by chcel virtuálne adoptovať a osloví mailom útulok, ktorému ponúkne túto pomoc. Virtuálny adoptér si zväčša sám vyberie sumu, ktorou chce mesačne na psíka prispievať. Mala by to byť suma, ktorá mu nespôsobí problémy v jeho mesačných nákladoch. Na všetkých podrobnostiach sa dohodne s útulkom.

Tie sumy sú dosť malé – od 5 do ... eura, zvyčajné ide o 10, 15, 20 euro a povedzme si úprimne – z tých tisícov fanúšikov na stránkach OZ-tiek a na psích stránkach, si takmer každý zarábajúci môže dovoliť virtuálne adoptovať psíka. I keby šlo o sumu 5 eur, môžu byť na jedného psíka aj dvaja, traja virtuálni adoptéri. Čo je 5 eur pre Vás? Jedno posedenie večer na kofole? A pre nás? 1 vakcína alebo pri 20tich adoptéroch 2 sterilizácie, či 5 vriec granulí. V útulku sa ráta každé euro.

 

Kontakt

OZ Šťastný domov Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Tel:
Broňa 0940 388 146
Janka 0948 330 815
Zuzka 0907 601 874
Marry 0908 583 078
Braňo 0911 666 266

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com