Všetky príspevky za uplynulé roky si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Dátum Meno a priezvisko Suma    
  2014      
Január        
2.1.2014. Adriana Bacigálová 5 €    
2.1.2014. Anna Vyžinkárová 10 €    
3.1.2014. Kristína Hanzeliková 6,15 €    
7.1.2014. Michaela Vápeníková 10 €    
7.1.2014. Danial Obert 10 €    
8.1.2014. Andrea Šablová 15 €    
8.1.2014. Antónia Janacová 15 €    
8.1.2014. Adriana Bacigálová 5 €    
8.1.2014. Karolína Štefanová 15 €    
9.1.2014. Katarína Balážová 10 €    
10.1.2014. Zuzana Gráczová 10 €    
10.1.2014. Ivana Kreháková 20 €    
11.1.2014. Ivana Kreháková 50 €    
13.1.2014. Ladislav Kittel 10 €    
15.1.2014. Rastislav Petrech 10 €    
15.1.2014. Jarmila Novodomská 10 €    
15.1.2014. Ladislav Zakhariás 20 €    
16.1.2014. Ján Hutta 15 €    
16.1.2014. Jozef Pavlák 20 €    
20.1.2014. Eva Krekovičová 20 €    
20.1.2014. Ľudmila Petrovičová 10 €    
20.1.2014. Anna Ráczová 8 €    
21.1.2014. Lucia Miková 7 €    
26.1.2014. Adriana Gogová 10 €    
28.1.2014. Richard Petrech  15 €    
31.1.2014. Viktor Záležák 10 €    
  Spolu: 346,15 €    
         
Február        
1.2.2014. Martina Poulová 40 €    
1.2.2014. Anna Vyžinkárová 10 €    
6.2.2014. Mária Medvecká 20 €    
7.2.2014. Adriana Bacigálová 5 €    
7.2.2014. Katarína Balážová 10 €    
10.2.2014. Zuzana Gráczová 10 €    
11.2.2014. Veronika Šulanová 10 €    
12.2.2014. Jarmila Novodomská 10 €    
13.2.2014. Ladislav Kittel  10 €    
14.2.2014. Antónia Janacová 15 €    
15.2.2014. Rastislav Petrech 10 €    
17.2.2014. Ján Hutta 15 €    
20.2.2014. Lucia Miková 7 €    
21.2.2014. Ladislav Zakhariáš 10 €    
26.2.2014. Adriana Gogová 10 €    
26.2.2014. Richard Petrech  15 €    
  Spolu: 207 €    
         

Marec

       
2.3.2014         Vyžínkárová Anna          10 €    
5.3.2014 Eva Krekovičová 15 €    
7.3.2014 Pargačová Ivana  15 €    
7.3.2014 Katarína Balážová 10 €    
7.3.2014 Bacigalová Adriana 5 €    
13.3.2014 Novodomská Jarmila 10 €    
15.3.2014 Petrech Rastislav 10 €    
17.3.2014 Ing. Hutta Ján 15 €    
18.3.2014 Gráczová Zuzana 10 €    
19.3.2014 Janáčová Antónia 15 €    
20.3.2014 Miková Lucia 10 €    
20.3.2014 Pecár Anton 15 €    
26.3.2014 Gogová Adriana  10 €    
26.3.2014 Štefanová Karolína 10 €    
26.3.2014 Petrech Richard 15 €    
31.3.2014 Michálková Gizela 15 €    
                             Spolu: 185 €    
         
Apríl
 
       
1.4.2014 Zuzana Krištofová 10 €    
1.4.2014 Trampolínky LV 50 €    
1.4.2014 Vargová Lenka 5 €    
2.4.2014 Dovalová Katarína 11 €    
2.4.2014 Chmela Štefan 5 €    
2.4.2014 Jurigová Jana 5 €    
2.4.2014 Patrik Neuenfeldt 50 €    
2.4.2014 Ráczová Anna 6 €    
2.4.2014 Výžinkárová Anna 10 €    
3.4.2014 Medvecká Mária 25 €    
3.4.2014 Ábelovská Simona  3,14 €    
3.4.2014 Rusnáková Eva 30 €    
4.4.2014 Andrejkovicsová Alexandra 10 €    
4.4.2014 Galko Stanislav 10 €    
4.4.2014 Naďová Elena 10 €    
7.4.2014 Kováčiková Jaroslava 35 €    
7.4.2014 Palgutová Mária 50 €    
8.4.2014 Bacigalová Adriana 5 €    
9.4.2014 Balážová Katarína 10 €    
9.4.2014 Havranová Svetlana  100 €    
9.4.2014 Ing. Filipová Eva  25 €    
10.4.2014 Havran Blanka 100 €    
10.4.2014 Novodomská Jarmila 10 €    
14.4.2014 Weberová Miriam 25 €    
14.4.2014 Hajková Eliška 25 €    
15.4.2014 Petrech Rastislav 10 €    
15.4.2014 Sečánska Zuzana 10 €    
15.4.2014 Ordoghová Alena  15 €    
15.4.2014 Szondi Ladislav 20 €    
16.4.2014 Janáčová Antónia 15 €    
16.4.2014 Ing. Hutta Ján 15 €    
17.4.2014 Havalová Veronika 20 €    
17.4.2014 Jurigová Jana 5 €    
17.4.2014 Smugalová Eva 10 €    
22.4.2014 Lamperová Miriam 20 €    
22.4.2014 Štefanová Karolína  10 €    
22.4.2014 Cserheliyová Kamila 8 €    
22.4.2014  Pecár Anton 10 €    
23.4.2014 Miková Lucia 7 €    
24.4.2014 Jančová Alena  10 €    
26.4.2014 Gogová Adriana 10 €    
28.4.2014 Petrech Richard 15 €    
30.4.2014 Štefanová Karolína 5 €    
30.4.2014 Jurigová Jana 5 €    
30.4.2014 Vaňeková Martina 10 €    
                     Spolu: 840,14 €    
         
Máj        
2.5.2014 Lucia Šebeňová 10 €    
4.5.2014 Natália Petruchová 8 €    
4.5.2014 Mudr.Anna Vyžinkárová     10€    
7.5.2014 Adriana Bacigalová 5€    
9.5.2014 Katarína Balážová 10€    
9.5.2014 Patrik Neuenfeldt 50€    
12.5.2014 Miriam Lamperová 15€    
12.5.2014 Jarmila Novodomská 10€    
12.5.2014 Peter Bystranský 50 €    
14.5.2014 Antónia Janáčová 15€    
14.5.2014 Mag.Sylvia Michalová 70€    
15.5.2014 Rastislav Petrech 10€    
16.5.2014 Ing. Ján Hutta 15€    
16.5.2014 Eva Smugalová 10€    
20.5.2014 Lucia Miková 7€    
26.5.2014 Adriana Gogová 10€    
27.5.2014 Richard Petrech 15€    
30.5.2014 Martin Pekarek 10€    
30.5.2014 Zuzana Melíšiková-predajňa krásne veci a zákaznící 20€    
 

Spolu:

350€    
         

Jún

       
1.6.2014 Mudr.Anna Vyžínkarová 10€    
3.6.2014 Michaela Kováčiková 40 €    
3.6.2014 Zuzana Hečková 20€    
3.6.2014 Zuzana Čierna 20€    
3.6.2014 Jana Jurigová 10€    
4.6.2014 Michaela Holmanová 5€    
4.6.2014 Eva Karaffová 20€    
4.6.2014 Mária Hrušková 50€    
4.6.2014 Mag.Sylvia Michalová 100€    
4.6.2014 Erika Šabíková 20€    
5.6.2014 Lucia Jancova 10€    
6.6.2014 Patrik Neuenfeldt 50€    
6.6.2014 Karolína Štefanová 10€    
9.6.2014 Adriana Bacigalová 5€    
9.6.2014 Miriam Lamperová 20€    
9.6.2014 Ladislav Zakhariaš 20€    
10.6.2014 Adriana Gogová 50€    
10.6.2014 rodina Búriová 10€    
11.6.2014 Adriana Bacigalová 10€    
12.6.2014 Jarmila Novodomská 10€    
13.6.2014 Antónia Janáčová 15€    
15.6.2014 Rastislav Petrech 10€    
16.6.2014 Tatiana krbúšiková 30€    
16.6.2014 Ing.Ján Hutta 15€    
20.6.2014 Roman Magyar 15€    
20.6.2014 Lucia Miková 7€    
20.6.2014 Miriam Weberová 25€    
23.6.2014 Anton Pecár 10€    
26.6.2014 Adriana Gogová 10€    
26.6.2014 Richard Petrech 15€    
27.6.2014 Alena Jančová 10€    
  Spolu: 652€    
         

Júl

       
1.7.2014 Anna Prokopová 30€    
2.7.2014 Veronika Krajčírová 15€    
3.7.2014 Ivana Hrivňáková 75€    
3.7.2014 Mudr.Anna Vyžinkárová 10€    
4.7.2014 Adam Kotász 10€    
7.7.2014 Miriam Lamperová 20€    
7.7.2014     Patrik Neuenfeldt 40€    
8.7.2014 Adriana Bacigalová 5€    
8.7.2014 Dušan Čentéš 10€    
9.7.2014 Katarína Balážová 10€    
14.7.2014 Mária Kúdelová 10€    
15.7.2014 Rastislav Petrech 10€    
15.7.2014 Ladislav Durovič 10€    
15.7.2014 Antónia Janáčová 15€    
15.7.2014 Gabriela Čižová 13€    
15.7.2014 Zuzana Horniaková 100€    
16.7.2014 Ing. Ján Hutta 15€    
22.7.2014 Lucia Miková 7€    
23.7.2014 František Kubásek 50€    
24.7.2014 Garden equipment 100€    
24.7.2014 Zuzana Melišíková-predajňa krásne veci a zákazníci 30€    
26.7.2014 Adriana Gogová 10€    
28.7.2014 Anton Pecár 10€    
28.7.2014 Richard Petrech 15€    
  Spolu: 620    
         

August

       
1.8.2014 Tibor Medveď 50€    
4.8.2014 Alena Jančová 10€    
4.8.2014 Mudr.Anna Vyžinkárová 10€    
5.8.2014 Oľga Szászová 50€    
6.8.2014 Erika Nagyová 25€    
7.8.2014 Miriam Lamperová 20€    
7.8.2014 Adriana Bacigalová 5€    
7.8.2014 Dušan Čentéš 10€    
8.8.2014 Katarína Balážová 10€    
9.8.2014 Ľudmila Petrovičová 8€    
14.8.2014 Garden Equipment 100€    
15.8.2014 Rastislav Petrech 10€    
15.8.2014 Ladislav Ďurovič 10 €    
15.8.2014 Gabriela Čižová 13€    
18.8.2014 Ing. Ján Hutta 15€    
19.8.2014 Antónia Janáčová 15€    
20.8.2014 Lucia Miková 7€    
25.8.2014 Helena Záborská 10€    
26.8.2014 Adriana Gogová 10€    
26.8.2014 Richard Petrech 15€    
27.8.2014 Diana Svrbíková 1€    
29.8.2014 Patrik Neuenfeldt 40€    
 

 

514€    
         

September

       
1.9.2014 Martin Riha 4€    
1.9.2014 Mudr. Anna Vyžinkárová 10€    
3.9.2014 Štefan,Emília Chmelová 6€    
4.9.2014 Garden Equipment 100€    
8.9.2014 Miriam Lamperová 20€    
8.9.2014 Jozef Marschalko 50€    
9.9.2014 Sidónia Chovanová 10€    
9.9.2014 Adriana Bacigalová 5€    
9.9.2014 Dušan Čentéš 10€    
9.9.2014 Katarína Balážová 10€    
10.9.2014 Adriana Bacigalové 20€    
10.9.2014 Júlia, Antonín Baffiový 30€    
13.9.2014 Anna Raczová 8€    
13.9.2014 rodina Búriová 5€    
13.9.2014 Marek Šafár 5€    
14.9.2014 Goga Jotef 10€    
15.9.2014 Rastislav Petrech 10€    
15.9.2014 Ladislav Ďurovič 10€    
16.9.2014 Ing. Ján Hutta 15€    
16.9.2014 Antónia Janáčová 15€    
16.9.2014 Gabriela Čížová 13€    
17.9.2014 Martina Poulová 10€    
22.9.2014 Lucia Miková 7€    
25.9.2014 Lenka Rymarenková 20€    
26.9.2014 Adriana Gogová 10€    
26.9.2014 Richard Petrech 15€    
29.9.2014 Diana Svrbíková 1€    
30.9.2014 Monika Bajnoková 20€    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Kontakt

OZ Šťastný domov Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Tel:
Broňa 0940 388 146
Janka 0948 330 815
Zuzka 0907 601 874
Marry 0908 583 078
Braňo 0911 666 266

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com