Ďakujeme za previdelný mesačný príspevok na krmivo

www.pizzaexpres-lv.sk/ objednajte si z 55 druhov pízz, 14 druhov jedál

036/6313 068               
0908/205 968                Balenie a donáška zdarma!    
0904/285 720

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

OZ Šťastný domov Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Tel:
Broňa 0940 388 146
Janka 0948 330 815
Zuzka 0907 601 874
Marry 0908 583 078
Braňo 0911 666 266

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com