Seli je doma

Sindy na domov

Majka v CZ

Fedorko je doma.

Narnia v štastnej rodinke.

Blacky a Uško sú v domovoch.

Jumpi je doma.

Ozzie

Žofka už má svoju rodinku

Leon je doma.

 

Kiara už je spokojná.

Molly je doma

Bakušo má domov 

Lucka je doma

Filipko si našiel domov.

Chico je doma.

CODY je doma

Jessika v šťastnom domove

Siera je doma s Denym

Denny je konečne doma

Ben je doma

Maylo má domov

Lola už je doma

Sunny išiel do AT

Bobík tiež adoptovaný

                                            

Johny našiel svoj domov v Leviciach

Deli má svoj domov

Bertík vo svojom dome.

Blacky vo svojom domove

Nino v domove

Tryskáč tiež doma

Chris v domove svojom

aj Roxina už našla domov

Barborka má svoj domov

Punťo je doma

Rocky už vo svojom domove

Sana v novom domove

Nelly v novom domove v AT


Samko v novom domove
 

Mimi v novom domove

Nina v novom domove

Kontakt

OZ Šťastný domov Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Tel:
Broňa 0940 388 146
Janka 0948 330 815
Zuzka 0907 601 874
Marry 0908 583 078
Braňo 0911 666 266

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com