2% z daní = 100% šanca na lepší život

 

 

Vážení platitelia daní,

ako iste všetci dobre viete, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá mala zdaniteľné príjmy, musí po skončení roka podať daňové priznanie alebo požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti.  Každý sa môže rozhodnúť, že určitá časť zaplatenej dane bude poukázaná neziskovej organizácii, ktorá je zaregistrovaná ako príjemca 2% z daní z príjmu.

Jednou z takýchto organizácii je aj naše občianske združenie Šťastný domov – Happy House, ktoré sa venuje opusteným a nechceným zvieratám a spravuje útulok pre psíkov v meste Levice. Sme združenie dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pomáhať tam, kde zlyháva štát. V našom právnom systéme je zviera, aj napriek tomu, že je to živá bytosť, stále považované za vec. A mnoho ľudí na Slovensku tento zákon zneužíva. Iste ste sa v médiách stretli s informáciami o nelegálnych množiteľoch psíkov, o týraných, bitých, vyhodených zvieratkách. Situácia v útulkoch a karanténnych staniciach na Slovensku je naozaj katastrofálna. Všetky sú preplnené, vo veľkej väčšine prípadov sú financované iba zo súkromných zdrojov občianskych združení a príspevkov dobrovoľníkov. Mestá a obce, napriek tomu, že sú povinné odchytávať a starať sa o túlavé zvieratá, to väčšinou nerobia a spoliehajú sa na združenia, ako je to naše.

Práve z týchto dôvodov sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste časť svojich daní venovali nášmu občianskemu združeniu. Všetky finančné prostriedky, ktoré naše OZ takouto formou získa, budú v plnej výške použité výlučne na starostlivosť o psíkov – stravu, veterinárne náklady, prevádzku útulku. Od začiatku našej činnosti sa nám aj vďaka Vašim dvom percentám podarilo zachrániť niekoľko stoviek psíkov.

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, uvádzajú informácie o príjemcoch 2% dane z príjmu priamo do daňového priznania. Zamestnanci musia vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

Nepremeškajte, prosím, jedinečnú  príležitosť rozhodnúť o tom, na čo bude použitá Vaša daň. Či sa „stratí“ v štátnom rozpočte, alebo ňou pomôžete tam, kde je to najviac potrebné.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% z daní pre naše občianske združenie sme Vám k dispozícii. Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu činnosť, vopred z celého srdca ĎAKUJEME.

 

Údaje o prijímateľovi, ktoré sa uvádzajú na tlačive:

Obchodné meno alebo názov: Šťastný domov – Happy House

Adresa: Krížny vrch 24, 934 05 Levice

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo: 42206553

 

Kontaktné údaje:                                                          

Jana Pereszlenyiová – 0948 330 815

e-mail: stastnydomov@gmail.com     

web: www.utulok-levice.sk

FB: Útulok Levice – OZ Šťastný domov

 

Tlačivo za zdaňovacie obdobie rok 2018 podávané v roku 2019

Môžete ho stiahnúť  TU

 

 

Kontakt

OZ Šťastný domov Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Tel:
Broňa 0940 388 146
Janka 0948 330 815
Zuzka 0907 601 874
Marry 0908 583 078
Braňo 0911 666 266

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com